Condicions de privadesa 2017-02-03T13:32:05+00:00

Política de privadesa

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Judit Capa Pradell informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides mitjançant el formulari situat a la seva pàgina, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Judit Capa Pradell, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, Judit Capa Pradell informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un e-mail a info@fisiomum.cat.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Judit Capa Pradell, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que Judit Capa Pradell té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.